loadingimg

Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres DUCK EGG REPUBLIC.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą Konsumenta – świadczenia usług przez DUCK EGG REPUBLIC, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy, towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

DUCK EGG REPUBLIC Magdalena Waśko

ul. Paca 50 m. 21

04-376 Warszawa

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien do odsyłanego Towaru dołączyć wypełnione oświadczenie - załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Konsument.